Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Miljöskyddsutgifter.

Publicerad: 13.9.2006

Största delen av industrins miljöskyddsinvesteringar i luftvård och vattenskydd

Industrins investeringar i miljöskydd ökade något från året innan och uppgick till omkring 157 miljoner euro år 2004. Luftvård och vattenskydd är de viktigaste investeringsobjekten för miljöskyddet inom industrin. Fr.o.m. år 1998 har deras totala andel av industrins miljöskyddsinvesteringar varit av storleksklassen tre fjärdedelar och avfallshanterings andel i genomsnitt en femtedel. År 2004 investerades mest i luftvård (39 %) och näst mest i vattenskydd (34 %). I avfallshantering investerades 20 procent och i annat miljöskydd 7 procent.

Av näringsgrenarna inom industrin gjordes de största investeringarna i miljöskydd år 2004 av metallframställning, 46 miljoner euro, samt av massa- och pappersindustrin, omkring 36 miljoner euro.

Miljöskyddsutrustningen och -åtgärderna inom industrin förorsakar dessutom drifts- och underhållskostnader samt andra verksamhetsutgifter, t.ex. administrations- och forskningsutgifter. År 2004 uppgick utgifterna till följd av miljöskyddet till omkring 455 miljoner euro. Av drifts- och underhållskostnaderna inom miljöskydd styrdes 45 procent till vattenskydd, 22 procent till luftvård och 32 procent till avfallshantering.

Statistikcentralen har samlat in uppgifter om industrins miljöutgifter fr.o.m. år 1992.

Allokering av investeringarna i miljöskydd 1992-2003

Källa: Industrins miljöskyddsutgifter 2004. Statistikcentralen

Förfrågningar: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 13.9.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins miljöskyddsutgifter [e-publikation].
ISSN=1798-4467. 2004. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tymm/2004/tymm_2004_2006-09-13_tie_001_sv.html