Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Ympäristönsuojelumenot -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 13.9.2006

Teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista suurin osa ilmansuojeluun ja vesiensuojeluun

Teollisuuden investoinnit ympäristönsuojeluun lisääntyivät hiukan edellisestä vuodesta ja olivat vuonna 2004 noin 157 miljoonaa euroa. Ilmansuojelu ja vesiensuojelu ovat tärkeimmät ympäristönsuojelun investointikohteet teollisuudessa. Vuodesta 1998 lähtien niiden yhteenlaskettu osuus teollisuuden ympäristönsuojeluinvestoinneista on ollut kolmen neljäsosan suuruusluokkaa, ja jätehuollon osuus keskimäärin yksi viidesosa. Vuonna 2004 eniten investoitiin ilmansuojeluun (39 %) ja toiseksi eniten vesiensuojeluun (34 %). Jätehuoltoon investointeja kohdennettiin 20 % ja muuhun ympäristönsuojeluun 7 %.

Teollisuuden toimialoista eniten ympäristönsuojeluun investoivat vuonna 2004 metallien jalostuksen toimiala, 46 miljoonaa euroa, sekä massa- ja paperiteollisuus, noin 36 miljoonaa euroa.

Ympäristönsuojelulaitteista ja -toimenpiteistä aiheutuu teollisuudessa lisäksi käyttö- ja kunnossapitokuluja sekä muita toimintamenoja kuten esimerkiksi hallinto- ja tutkimuskuluja. Ympäristönsuojelusta johtuvat toimintamenot olivat vuonna 2004 noin 455 miljoonaa euroa. Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenoista vesiensuojeluun kohdistettiin 45 %, ilmansuojeluun 22 % ja jätehuoltoon 32 %.

Tilastokeskus on kerännyt teollisuuden ympäristömenotietoja vuodesta 1992 lähtien.

Ympäristönsuojeluinvestointien kohdentuminen 1992-2004

Lähde: Teollisuuden ympäristönsuojelumenot 2004. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eila Salomaa (09) 1734 3760, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.9.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3886. 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tymm/2004/tymm_2004_2006-09-13_tie_001.html