Liitetaulukko 1. Tehdyt työtunnit, työtunnin kustannus ja työvoimakustannus henkilötyövuotta kohden toimialoittain (2008) ja sektoreittain vuonna 2016 (taulukkoa korjattu 8.1.2019)

Sektori / toimiala Tehdyt tunnit / henkilövuosi Työvoimakustannus, euroa/tehty työtunti Työvoimakustannus, euroa/henkilötyövuosi
Sektorit yhteensä 1 622 34,1 55 331
Yksityinen sektori yhteensä (B-S) 1 652 34,7 57 368
Teollisuus ja rakentaminen (B-F) 1 694 36,4 61 617
Teollisuus yhteensä (B-E) 1 677 37,2 62 401
Kaivostoiminta ja louhinta (B) 1 746 31,7 55 257
Teollisuus (C) 1 677 37,1 62 172
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta (D) 1 615 46,5 75 025
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ym. (E) 1 721 31,1 53 503
Rakentaminen (F) 1 746 34,0 59 302
Palvelualat (G-S) 1 632 33,9 55 394
Kuluttaja- ja liiketalouden palvelut (G-N) 1 656 33,3 55 126
Tukku- ja vähittäiskauppa (G) 1 658 30,7 50 951
Kuljetus ja varastointi (H) 1 711 31,5 53 944
Majoitus ja ravitsemistoiminta (I) 1 618 24,4 39 556
Informaatio ja viestintä (J) 1 673 44,5 74 412
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (K) 1 627 45,4 73 910
Kiinteistöalan toiminta (L) 1 706 34,6 59 108
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M) 1 688 40,6 68 498
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) 1 590 23,5 37 412
Hyvinvointipalvelut (O-S) 1 574 35,6 56 054
Terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 1 616 28,4 45 840
Kuntasektori yhteensä 1 551 31,4 48 740
Kunnat 1 538 30,6 47 068
Kuntayhtymät 1 583 33,5 53 094
Valtio 1 536 38,6 59 296

Lähde: Työvoimakustannustutkimus 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Olli Ruuska 029 551 3274, tvk@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 16.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannustutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-3261. 2016, Liitetaulukko 1. Tehdyt työtunnit, työtunnin kustannus ja työvoimakustannus henkilötyövuotta kohden toimialoittain (2008) ja sektoreittain vuonna 2016 (taulukkoa korjattu 8.1.2019) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.10.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvtutk/2016/tvtutk_2016_2018-11-16_tau_001_fi.html