Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2013

Vähennys Tuloluokka, 1000 €
  Tuloluokat yhteensä -10 10-25 25-50 50-75 75-100 100-
Tulonsaajia 4 594 425 899 625 1 576 654 1 607 252 354 008 89 585 67 301
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, 1000 € 22 344 038 1 986 837 10 552 441 6 892 703 1 830 831 548 955 532 271
Vähennykset ansiotulosta valtionverotuksessa, lkm 4 296 509 672 509 1 541 782 1 590 920 340 094 86 372 64 832
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, 1000 € 25 122 569 3 335 266 9 259 786 9 027 465 2 358 489 600 595 540 969
Vähennykset ansiotulosta kunnallisverotuksessa, lkm 4 357 243 858 306 1 570 064 1 439 600 338 574 86 103 64 596
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, 1000 € 623 849 4 647 74 719 391 402 113 481 23 232 16 368
Työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, lkm 1 982 766 51 225 425 521 1 122 090 272 542 65 851 45 537
Matkakulut, 1000 € 1 579 887 12 142 188 118 991 109 281 709 63 727 43 083
Matkakulut, lkm 825 147 12 001 121954 499 939 136 083 32 645 22 525
Tulonhankkimisvähennys, 1000 € 1 666 046 193 527 386 229 809 698 192 873 48 167 35 552
Tulonhankkimisvähennys, lkm 2 767 085 358 062 641 804 1 317 324 313 413 78 442 58 040
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, 1000 € 4 716 485 58 228 490 441 2 501 146 982 667 329 922 354 082
Eläkevakuutusmaksut, myönnetty määrä, lkm 2 565 036 278 340 606 875 1 264 866 293 862 71 119 49 974
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, 1000 € 12 721 522 1 694 558 9279 316 1 654 586 59 377 16 890 16 794
Eläketulovähennys valtionverotuksessa, lkm 1 504 734 267 432 895 844 326 085 10 311 2 607 2 455
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 63 960 8 794 35 498 16 528 2 203 543 394
Invalidivähennys kunnallisverotuksessa, lkm 190 835 23 982 99 048 56 090 8 257 2 020 1 438
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, 1000 € 6 106 933 1649 233 4302 629 126 117 17 205 5 567 6 183
Eläketulovähennys kunnallisverotuksessa, lkm 1 220 160 267 432 895 844 50 071 4 153 1 307 1 353
Perusvähennys, 1000 € 2 766 266 951 813 1 759 683 43 535 6 415 2 119 2 701
Perusvähennys, lkm 1 875 423 548 324 1 269 068 49 917 4 762 1 526 1 826
Opintorahavähennys, 1000 € 183 974 182 714 1 146 81 17 10 5
Opintorahavähennys, lkm 178 104 176 584 1 420 71 13 10 6
Ansiotulovähennys, 1000 € 6 339 966 249 595 1 883 702 3581 013 552 675 57 790 15 191
Ansiotulovähennys, lkm 2 565 822 177 369 638 697 1 339 867 323 455 75 510 10 924
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, 1000 € 22 141 711 1 634 4 202 3 096 1 809 10 690
Tulonhankkimismenot pääomatuloista, lkm 20 357 743 3 130 7 599 4 603 2 009 2 273
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, 1000 € 363 050 10 831 41 926 177 774 78 349 28 144 26 026
Vapaaehtoiset eläkevakuutusmaksut, lkm 369 652 13 760 55 228 203 971 65 960 17 894 12 839
Asuntolainan korot, 1000 € 1 039 773 35 614 170 982 541 969 183 512 54 642 53 055
Asuntolainan korot. lkm 1 248 655 44 201 255 431 663 389 196 953 51 080 37 601
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, 1000 € 831 819 28 491 136 785 433 575 146 810 43 714 42 444
Asuntolainan korot, myönnetty määrä, lkm 1 248 655 44 201 255 431 663 389 196 953 51 080 37 601
Ensiasunnon korot,1000 € 182 795 6 199 32 175 112 130 24 862 4 864 2 566
Ensiasunnon korot, lkm 196 730 7 733 37 602 118 562 25 894 4 769 2 170
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, 1000 € 146 236 4 960 25 740 89 704 19 889 3 891 2 052
Ensiasunnon korot, myönnetty määrä, lkm 196 730 7 733 37 602 118 562 25 894 4 769 2 170
Opintolainan korot, 1000 € 29 008 6 863 10 188 10 313 1 288 252 104
Opintolainan korot, lkm 340 430 98 812 117 473 107 078 13 720 2 318 1 029
Tulonhankkimislainan korot, 1000 € 119 115 4 048 11 569 32 859 23 186 12 461 34 993
Tulonhankkimislainan korot, lkm 109 589 4 827 16 897 44 358 23 880 9 524 10 103
Alijäämähyvityfis, 1000 € 288 789 13 254 57 608 155 847 43 414 10 873 7 793
Alijäämähyvitys, lkm 1 505 102 144 223 393 187 739 094 171 622 36 508 20 468
Erityinen alijäämähyvitys, 1000 € 79 001 1 051 9 453 42 864 16 568 5 140 3 924
Erityinen alijäämähyvitys, lkm 302 837 7 046 46 627 177 590 51 515 12 373 7 686
Invalidivähennys valtionverosta, 1000 € 73 111 15 577 45 046 10 966 1 089 256 177
Invalidivähennys valtionverosta, lkm 693 442 140 405 418 087 116 730 13 022 3 075 2 123
Elatusvelvollisuusvähennys, 1000 € 5 006 94 637 2 850 1 000 238 186
Elatusvelvollisuusvähennys, lkm 42 919 982 5 939 24 390 8 225 1 906 1 477
Kotitalousvähennys yhteensä, 1000 € 325 271 2 084 66 164 137 645 61 452 25 557 32 368
Kotitalousvähennys yhteensä, lkm 379 356 4 443 92 963 160 225 67 786 25 913 28 026
Työtulovähennys yhteensä, 1000 € 1 998 526 27 972 459 840 1 229 515 232 221 38 473 10 506
Työtulovähennys yhteensä, lkm 2 554 506 126 054 640 997 1 345 934 323 728 81 600 36 193

Lähde: Veronalaiset tulot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2013, Liitetaulukko 2. Tärkeimmät vähennykset veronalaisten tulojen mukaan 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvt/2013/tvt_2013_2014-12-17_tau_002_fi.html