Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2013 ja 2012

  1000 € Lukumäärä
Vuosi Vuosi
2013 2012 muutos-% 2013 2012 muutos-%
Tulonsaajia 4 594 425 4 576 237 0,4 4 594 425 4 576 237 0,4
Ansiotuloja saaneita 4 541 949 4 518 195 0,5 4 541 949 4 518 195 0,5
Pääomatuloja saaneita 1 244 978 1 268 525 -1,9 1 244 978 1 268 525 -1,9
Valtionveronalaiset tulot 128 337 874 124 402 125 3,2 4 594 425 4 576 237 0,4
Veronalaiset tulot ml. verovapaat osingot ja korot 130 422 567 126 416 930 3,2 4 594 425 4 576 237 0,4
Ansiotulot yhteensä 120 572 662 117 810 545 2,3 4 541 949 4 518 195 0,5
Palkkatulot 80 531 190 79 844 413 0,9 2 787 213 2 809 551 -0,8
Rahapalkka päätoimesta 80 015 261 79 338 141 0,9 2 755 901 2 775 928 -0,7
Optiovoitot työsuhdeoptioista 165 417 98 146 68,5 11 044 6 232 77,2
Sairausvakuutuspäivärahat 1 362 620 1 332 007 2,3 313 393 319 540 -1,9
Työttömyysturvaetuudet 4 213 419 3 580 168 17,7 631 056 574 623 9,8
Lapsen kotihoidon tuki 394 569 391 368 0,8 136 373 135 467 0,7
Eläketulot 27 557 586 26 120 809 5,5 1 599 577 1 581 475 1,1
Työ-, virka- ja yrittäjäeläkkeet 23 558 075 22 180 472 6,2 1 431 981 1 412 769 1,4
Kansaneläkkeet 2 507 575 2 479 937 1,1 667 085 675 496 -1,2
Opintorahat 501 796 504 543 -0,5 313 937 317 696 -1,2
Vakuutuspäivärahat 140 662 129 862 8,3 56 171 53 946 4,1
Osinkotulot ansiotulona, brutto 557 774 515 000 8,3 54 549 53 385 2,2
Osinkotulot ansiotulona, veronalainen määrä 390 030 360 106 8,3 50 839 47 047 8,1
Tulot ulkomailta 629 875 569 914 10,5 327 939 332 973 -1,5
Muut ansiotulot 713 304 697 458 2,3 243 029 237 303 2,4
Maatalouden tulo 992 729 1 028 811 -3,5 99 324 103 191 -3,7
Elinkeinotulot 2 937 245 3 001 521 -2,1 137 594 138 953 -1,0
Tulot yhtymästä 1 242 734 1 275 558 -2,6 107 096 108 915 -1,7
Pääomatulot yhteensä 7 765 211 6 591 580 17,8 1 244 978 1 268 525 -1,9
Osingot pääomatulona listatuista ja muista yhtiöistä, bruttomäärä 3 370 698 3 276 455 2,9 884 353 918 646 -3,7
Osingot listatuista yhtiöistä, bruttomäärä 1 138 260 1 178 069 -3,4 633 945 665 042 -4,7
Muista kuin listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen bruttomäärä 2 232 438 2 098 387 6,4 349 992 358 505 -2,4
Listatuista yhtiöistä saatujen osinkojen veronalainen määrä 676 475 721 491 -6,2 548 492 721 491 -24,0
Muista kuin listatuista yhtiöista saatujen osinkojen veronalainen määrä 729 512 660 782 10,4 6 482 6 325 2,5
Osingot ulkomailta, veronalainen määrä 117 778 100 634 17,0 258 281 260 526 -0,9
Osuuspääoman korkojen brutto 87 437 80 608 8,5 1 817 199 1 764 501 3,0
Osuuspääoman korkojen veronalainen määrä 17 419 14 245 22,3 9 975 9 427 5,8
Vuokratulot 1 417 393 1 358 162 4,4 277 410 268 504 3,3
Luovutusvoitot 3 826 124 2 511 474 52,3 331 744 276 802 19,8
Sijoitusrahasto-osuuden tuotto 11 572 10 518 10,0 44 146 45 842 -3,.7
Vapaaehtoisen henkilövakuutuksen suoritukset 80 927 63 262 27,9 41 244 36 405 13,3
Metsätalouden pääomatulo 728 256 615 798 18,3 90 530 93 922 -3,6
Muut pääomatulot 450 072 482 200 -6,7 174 245 204 961 -15,0
Valtionverot yhteensä 7 761 464 7 027 424 10,4 2 118 448 2 086 536 1,5
Tulovero ansiotulosta 5 640 986 5 276 190 6,9 1 623 622 1 578 328 2,9
Tulovero pääomatulosta 2 113 096 1 737 956 21,6 916 550 902 907 1,5
Veronkorotus 7 382 13 278 -44,4 14 407 22 861 -37,0
Kunnallisvero 17 678 849 17 017 214 3,9 3 834 754 3 798 619 1,0
Kirkollisvero 915 400 893 753 2,4 2 874 674 2 880 786 -0,2
Sairaanhoitomaksu 1 216 727 1 106 722 9,9 3 832 977 3 796 275 1,0
Päivärahamaksu 627 260 689 152 -9,0 2 850 975 2 870 921 -0,7
Yle-vero 486 259 ... ... 3 998 923 ... ...
Metsänhoitomaksu 19 698 19 186 2,7 210 800 211 381 -0,3
Verot ja maksut yhteensä 28 705 657 26 753 451 5,5 4 386 198 4 189 929 0,4
Työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksu 4 617 216 4 575 654 0,9 2 523 481 2 540 455 -0,7
Valtionveron alaiset tulot miinus verot 100 118 476 97 648 674 2,5 4 592 504 4 574 070 0,4

Lähde: Veronalaiset tulot 2013. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Matala 029 551 3422, toimeentulo@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 17.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Veronalaiset tulot [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3843. 2013, Liitetaulukko 1. Tulonsaajien lukumäärä, veronalaiset tulot ja verot 2013 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tvt/2013/tvt_2013_2014-12-17_tau_001_fi.html