Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåret för arbetskraftskostnadsindexet byts ut

 

Det nya basåret för arbetskraftskostnadsindexet är år 2012. Indexserierna med basåret 2008 uppdateras inte längre. Gamla indexserier enligt basåret 2008=100 finns i databastabellerna Statfin. En enhetlig tidsserie finns fr.o.m. början av år 2007.

 

Källuppgifterna som används vid beräkning av indexet för kommunsektorn har uppdaterats i samband med bytet av basår. När det gäller indexet enligt basåret 2008=100 användes de största kommunernas och samkommunernas uppgifter (exkl. uppgifter om personal som tillämpar arbetstid baserad på undervisningsskyldighet). Indexet för år 2012=100 har beräknats på basis av ett material som består av alla de största kommunerna och samkommunerna samt på ett urval av kommuner med över 5 000 invånare. Också uppgifterna om undervisningsbranschen ingår i sin helhet i beräkningen av indexet.


Senast uppdaterad 9.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1798-3606. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvki/tvki_2015-06-09_uut_001_sv.html