Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.3.2021

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus laski loka-joulukuussa 1,2 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset laskivat vuoden 2020 loka-joulukuussa 1,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset laskivat vuoden 2020 loka-joulukuussa 0,6 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä työpäiviä oli yksi enemmän kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana. Työvoimakustannusindeksissä työpäivien määrän kasvulla on yleensä alentava vaikutus kustannuksiin.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

 Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, laskivat 1,3 prosenttia vuoden 2020 loka-joulukuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,9 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 loka-joulukuussa 0,6 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 0,7 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 0,8 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 2,3 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 1,3 prosenttia vuoden 2020 loka-joulukuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,0 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 1,8 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 2,2 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla kustannusten lasku aiheutui pääosin alhaisemmista sosiaalivakuutusmaksuista. 1.5.2020 alkanut työnantajan TyEL-maksujen alennus oli voimassa vuoden loppuun saakka. Valtiosektorilla tehdyt työtunnit kasvoivat poissaolojen vähentyessä. Ennakonpidätyksen alaiset palkat kasvoivat kuitenkin enemmän, ja siksi myös tehdyn työtunnin kustannukset kasvoivat. Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut enemmän kuin ennakonpidätyksen alaiset palkat.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 4. vuosineljännes 2020

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori -1,2 -1,3 -0,6
B-E Teollisuus -2,2 -2,5 -1,4
F Rakentaminen 0,3 0,3 0,9
G-N Yritystalouden palvelualat -0,9 -0,8 -0,3
J-R Valtio 0,6 0,7 0,8
D-S Kunta 1,3 1,0 1,8

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla (F) 0,3 prosenttia loka-joulukuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Teollisuuden toimialoilla (B-E) kustannukset laskivat 2,2 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,9 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset laskivat vuoden 2020 neljännellä neljänneksellä metsäteollisuudessa 3,7 prosenttia, kemianteollisuudessa 3,2 prosenttia, metalliteollisuudessa 2,7 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 1,9 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten lasku, 2,0 prosenttia, oli kuljetuksen ja varastoinnin alalla. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla kustannukset nousivat 0,2 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla (F) 0,9 prosenttia. Koko teollisuudessa (B-E) kustannukset laskivat 1,4 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,3 prosenttia loka-joulukuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus laski metsäteollisuudessa 2,2 prosenttia, kemianteollisuudessa 2,6 prosenttia, metalliteollisuudessa 1,9 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 1,2 prosenttia loka-joulukuussa 2020 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset laskivat kuljetuksen ja varastoinnin alalla 1,4 prosenttia. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla oli 1,6 prosentin nousu kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin laskennan palkkasummapainot perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tulorekisteristä saatuja palkkasummia käytetään tiedonantajien ilmoittamien tunti- ja palkkatietojen korottamiseen toimialaluokituksen kirjaintasolle.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 11.3.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 4. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2020/04/tvki_2020_04_2021-03-11_tie_001_fi.html