Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 8.9.2020

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi huhti-kesäkuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin työvoimakustannukset nousivat vuoden 2020 huhti-kesäkuussa 0,8 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2020 huhti-kesäkuussa 1,1 prosenttia vuodentakaisesta. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä työpäiviä oli 60 eli saman verran kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

 Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,5 prosenttia vuoden 2020 huhti-kesäkuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,6 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 huhti-kesäkuussa 5,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,2 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 4,7 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 1,1 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat 3,4 prosenttia vuoden 2020 huhti-kesäkuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,2 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 2,9 prosenttia. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 1,2 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla tehdyn työtunnin kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut enemmän kuin ennakonpidätyksen alaiset palkat. 1.5.2020 alkanut työnantajan TyEL-maksujen alennus hillitsi kuitenkin kustannusten nousua yksityisellä sektorilla. Valtio- ja kuntasektorilla kilpailukykysopimuksen mukaisen lomarahaleikkauksen päättyminen vaikutti merkittävästi kustannusten kasvuun. Kuntasektorilla kertaluonteisia palkkaeriä kasvattaa myös lomarahojen maksuajankohdan muuttuminen joissakin kunnissa ja kuntayhtymissä.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 2. vuosineljännes 2020

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 0,8 0,5 1,1
B-E Teollisuus -0,9 -0,8 0,4
F Rakentaminen 0,3 0,4 0,4
G-N Yritystalouden palvelualat 2,8 2,1 2,8
J-R Valtio 5,2 1,2 4,7
D-S Kunta 3,4 1,2 2,9

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla (F) 0,3 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 2,8 prosenttia huhti-kesäkuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Teollisuuden toimialoilla (B-E) kustannus laski 0,9 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 toisella neljänneksellä elintarviketeollisuudessa 2,9 prosenttia ja kemianteollisuudessa 1,9 prosenttia. Metsäteollisuudessa kustannukset laskivat 3,6 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,7 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu, 5,1 prosenttia, oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla. Informaation ja viestinnän alalla kustannukset laskivat 1,4 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi rakentamisen toimialalla (F) 0,4 prosenttia, yritystalouden palvelualoilla (G-N) 2,8 prosenttia ja koko teollisuudessa (B-E) 0,4 prosenttia huhti-kesäkuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi elintarviketeollisuudessa 3,3 prosenttia ja kemianteollisuudessa 2,3 prosenttia. Metsäteollisuudessa kausitasoitetut kustannukset laskivat 1,2 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,2 prosenttia huhti-kesäkuussa 2020 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla 3,5 prosenttia. Informaation ja viestinnän alalla oli 1,1 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen ennakonpidätyksen alaisen palkan ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin laskennan palkkasummapainot perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tulorekisteristä saatuja palkkasummia käytetään tiedonantajien ilmoittamien tunti- ja palkkatietojen korottamiseen toimialaluokituksen kirjaintasolle.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (312,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 8.9.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 2. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.2.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2020/02/tvki_2020_02_2020-09-08_tie_001_fi.html