Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftskostnadsindex 2021, 2:a kvartalet

Arbetskraftskostnadsindex 2020, 2:a kvartalet

2020
2:a kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik