Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 9.6.2020

Yksityisen sektorin tehdyn työtunnin kustannus nousi tammi-maaliskuussa 1,0 prosenttia edellisvuodesta

Tilastokeskuksen mukaan yksityisen sektorin kausitasoittamattomat ja kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat vuoden 2020 tammi-maaliskuussa 1,0 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä työpäiviä oli 63 eli saman verran kuin vuoden 2019 vastaavana ajankohtana.

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Työvoimakustannusten vuosimuutos yksityisellä sektorilla edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Yksityisellä sektorilla työvoimakustannukset ilman kertaluonteisia palkkaeriä, kuten tulospalkkioita, nousivat 0,3 prosenttia vuoden 2020 tammi-maaliskuussa edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi yksityisellä sektorilla 1,6 prosenttia.

Valtiosektorilla tehdyn työtunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 tammi-maaliskuussa 0,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset nousivat 0,5 prosenttia. Samalla neljänneksellä ansiotasoindeksi nousi valtiolla 3,0 prosenttia.

Kuntasektorilla tehdyn työtunnin kustannukset laskivat 0,2 prosenttia vuoden 2020 tammi-maaliskuussa verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Ilman kertaluonteisia palkkaeriä kustannukset nousivat 1,0 prosenttia. Kausitasoitetut työvoimakustannukset pysyivät muuttomattomina. Samalla ajanjaksolla ansiotasoindeksi nousi kuntasektorilla 2,3 prosenttia.

Yksityisellä sektorilla kustannusten nousu johtuu pääosin siitä, että tehtyjen tuntien lukumäärä on laskenut. Valtiosektorilla kustannusten kasvu johtuu pääosin ennakonpidätyksen alaisten palkkojen ja palkkioiden kasvusta. Myös tehtyjen tuntien lukumäärä kasvoi valtiolla, mutta kustannukset kasvoivat enemmän. Kuntasektorilla kustannusten lasku johtuu pääosin siitä, että tehdyt tunnit ovat kasvaneet enemmän kuin kustannukset. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne ei vaikuttanut merkittävästi tilaston tuloksiin ensimmäisellä neljänneksellä, koska siitä johtuvat lomautukset ja irtisanomiset alkoivat pääasiassa vasta maaliskuun loppupuolella.

Työvoimakustannusten vuosimuutos toimialan (TOL 2008) ja sektorin mukaan, 1. vuosineljännes 2020

Koodi Toimiala/Sektori Työvoimakustannukset,
vuosimuutos
Työvoimakustannukset Työvoimakustannukset,
ilman kertaluonteisia
palkkaeriä
Työvoimakustannukset, kausitasoitetut
B-S Yhteensä, yksityinen sektori 1,0 0,3 1,0
B-E Teollisuus 2,8 2,2 2,7
F Rakentaminen -0,2 0,6 0,0
G-N Yritystalouden palvelualat 0,3 -0,7 0,3
J-R Valtio 0,5 0,2 0,5
D-S Kunta -0,2 1,0 0,0

Toimialoittaiset muutokset

Tehdyn työtunnin kustannus nousi teollisuuden toimialoilla (B-E) 2,8 prosenttia ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) 0,3 prosenttia tammi-maaliskuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kustannus laski 0,2 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista tehdyn tunnin kustannukset nousivat vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä kemianteollisuudessa 3,1 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa 2,3 prosenttia. Metsäteollisuudessa kustannukset nousivat 3,4 prosenttia ja metalliteollisuudessa 2,9 prosenttia. Palvelualoilla suurin tehdyn tunnin kustannusten nousu, 2,5 prosenttia, oli rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla. Kaupan alalla kustannukset laskivat 1,8 prosenttia.

Kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus koko teollisuudessa (B-E) nousi 2,7 prosenttia tammi-maaliskuussa 2020 verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Rakentamisen toimialalla (F) kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus pysyi muuttumattomana ja yritystalouden palvelualoilla (G-N) kustannukset nousivat 0,3 prosenttia.

Teollisuuden toimialoista kausitasoitettu tehdyn työtunnin kustannus nousi kemianteollisuudessa 3,1 prosenttia, elintarviketeollisuudessa 2,4 prosenttia, metsäteollisuudessa 2,9 prosenttia ja metalliteollisuudessa 3,0 prosenttia tammi-maaliskuussa 2020 edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Yritystalouden palvelualoista kausitasoitetut kustannukset nousivat rahoitus- ja vakuutustoiminnan alalla 2,2 prosenttia. Kaupan alalla oli 1,8 prosentin lasku kausitasoitetuissa kustannuksissa.

Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin työvoimakustannusten muutosta

Työvoimakustannusindeksi mittaa työvoimakustannusten muutosta tehtyä työtuntia kohti. Tehdyllä työajalla tarkoitetaan sitä työaikaa, jolloin palkansaaja on tehnyt varsinaisia työtehtäviään. Tehty työaika sisältää sunnuntai- ja ylityötunnit, muttei palkallisen vapaan tunteja, kuten vuosilomien, arkipyhien tai palkallisen sairauspoissaoloajan tunteja.

Indeksissä ei ole vakioitu työtunteja tai henkilöstön rakennetta. Tehdyn työtunnin kustannus lasketaan suoraan jokaisen neljänneksen toimialakohtaisen palkkasumman ja sosiaalivakuutusmaksujen suhteesta tehtyihin työtunteihin. Keskimääräisten työvoimakustannusten muutokseen vaikuttavat säännöllisten ansioiden muutokset, tulospalkkiot ja muut kertaluonteiset palkkaerät, sosiaalivakuutusmaksut sekä muutokset tehtyjen työtuntien määrässä ja työvoiman rakenteessa.

Työvoimakustannusindeksin palkkasummat perustuvat vuoden 2019 ensimmäisestä neljänneksestä alkaen tulorekisteriin. Tästä muutoksesta johtuen palkkasummissa saattaa olla epävarmuutta, mikä vaikuttaa tilastoon.


Lähde: Palkat ja työvoimakustannukset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Haapala 029 551 3460, Tanja Jumisko 029 551 3695, Katri Lepikkö 029 551 3233, Tuomas Lahti 029 551 3299, Matti Lahdenmäki 029 551 3690, tvkindeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (311,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 9.6.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimakustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3568. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvki/2020/01/tvki_2020_01_2020-06-09_tie_001_fi.html