Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Industrins och handelns lagerstatistik läggs ned

Framställningen av industrins och handelns lagerstatistik som separat statistik upphör 18.2.2022, efter publiceringen av uppgifterna för fjärde kvartalet 2021. Lageruppgifter publiceras också i fortsättningen i databastabellerna för nationalräkenskaperna.

Nationalräkenskaperna publicerar i sina databastabeller kvartalsvis uppgiften Förändringar i lager i miljoner euro. I databastabellerna för nationalräkenskaperna finns också uppgifter efter näringsgren på årsnivå.

Gamla offentliggöranden och tidsserier kommer att finnas tillgängliga på webbplatsen för industrins och handelns lagerstatistik.

Förfrågningar: kansantalous.suhdanteet@stat.fi


Senast uppdaterad 18.2.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/tva_2022-02-18_uut_001_sv.html