Industrins och handels lagerstatistik offentliggörs tillsammans fr.o.m. maj 2012

Lagerstatistiken för industrin och för handeln offentliggörs inte längre separat. Fr.o.m. 25.5.2012 offentliggörs lagerstatistiken i ett gemensamt offentliggörande för första kvartalet 2012. Datainnehållet i statistiken är oförändrat.

 


Senast uppdaterad 17.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/tva_2012-02-17_uut_001_sv.html