Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i januari med 4,5 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 4,5 procent i januari 2022 jämfört med januari 2021. Den säsongrensade produktionen minskade däremot med 3,2 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 6,0 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i januari med 1,9 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2022 Jan. / 2021 Jan. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2022 Jan. / 2021 Jan. Säsongrensad procentuell förändring, 2022 Jan. / 2021 Dec.
B Utvinning av mineral 2,5 7,7 7,7 -7,5
BCD Hela industrin 100,0 4,5 4,5 -3,2
C Tillverkning 85,2 6,0 6,0 -1,9
10 Livsmedelsframställning 6,9 3,6 3,6 1,5
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 4,3 4,3 1,6
11 Framställning av drycker 1,2 5,3 5,3 -0,4
13 Textilvarutillverkning 0,6 3,7 -1,0 -6,2
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -1,0 -0,9 -6,2
14 Tillverkning av kläder 0,3 8,0 8,0 -8,7
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -8,5 -8,0 -9,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,4 22,2 22,2 2,3
16-17 Skogsindustri 10,5 -2,4 -2,3 -7,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 7,1 -11,3 -11,3 -21,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,0 3,2 3,2 -1,9
19-22 Kemisk industri 16,0 0,6 0,6 -3,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 20,8 20,8 -1,1
24 Stål- och metallframställning 3,8 17,5 17,3 5,4
24-30_33 Metallidustri 44,5 10,6 10,6 -0,4
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,3 14,5 14,5 5,8
26-27 El- och elektronikindustri 13,9 2,1 2,1 -2,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,5 22,3 22,3 -0,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,9 17,3 17,3 14,1
31 Tillverkning av möbler 1,0 20,0 20,0 5,5
32 Annan tillverkning 0,7 -4,6 -4,6 -0,3
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,2 -12,8 -12,8 -9,2
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 71,3 5,2 5,2 -3,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,4 -2,2 -2,2 -13,7
Investeringvaror 31,0 7,0 7,0 -2,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 15,9 15,9 3,0
Råmaterial och kapitalvaror 39,4 7,7 7,7 -3,2
Andra konsumptionsvaror 13,8 1,5 1,5 -5,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.3.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2022, Industriproduktionen ökade i januari med 4,5 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2022/01/ttvi_2022_01_2022-03-10_kat_001_sv.html