Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2022

Industriproduktionen ökade i november både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i november med 0,6 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 5,4 procent i november 2021 jämfört med november 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/11

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/11

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i november mest inom metallindustrin, med 2,7 procent från föregående månad. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 2,0 procent, inom skogsindustrin med 1,1 procent och inom el- och elektronikindustrin med 0,8 procent jämfört med oktober. När det gäller övriga huvudnäringsgrenar var produktionen mindre än föregående månad. Inom näringsgrenen utvinning av mineral minskade produktionen med 3,2 procent, inom livsmedelsindustrin med 1,5 procent och inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla med 1,2 procent från föregående månad.

Jämfört med året innan ökade produktionen inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Produktionen ökade mest inom skogsindustrin, med 15,5 procent och inom metallindustrin, med 9,0 procent jämfört med november 2020. När det gäller övriga näringsgrenar var ökningen mindre. Inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla ökade produktionen i november med 2,0 procent, inom livsmedelsindustrin med 1,6 procent och inom utvinning av mineral med 0,4 procent jämfört med året innan. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 0,6 procent och inom den kemiska industrin med 5,8 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 10/2021–11/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 10/2021–11/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för november 2021 publiceras 10.2.2022 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (319,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/11/ttvi_2021_11_2022-01-10_tie_001_sv.html