Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.12.2021

Industriproduktionen ökade i oktober både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i oktober med 0,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 5,5 procent i oktober 2021 jämfört med oktober år 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/10

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/10

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i oktober inom alla näringsgrenar med undantag av den kemiska industrin. Mest ökade näringsgrenen utvinning av mineral, med 11,5 procent från föregående månad. Inom övriga huvudnäringsgrenar var ökningen mindre. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 3,4 procent, inom livsmedelsindustrin med 1,3 procent och inom skogsindustrin med 0,2 procent från föregående månad. Inom den kemiska industrin var produktionen 3,4 procent mindre än i september.

Också jämfört med året innan ökade produktionen inom alla huvudnäringsgrenar med undantag av den kemiska industrin, där produktionen var 10,3 procent mindre än i oktober 2020. Produktionen ökade mest inom skogsindustrin, med 16,2 procent från året innan. Inom utvinning av mineral ökade produktionen med 16,0 procent, inom metallindustrin med 4,9 procent och inom livsmedelsindustrin med 1,7 procent från året innan.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 09/2021–10/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 09/2021–10/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för oktober 2021 publiceras 10.1.2022 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för november 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som baserar sig på Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (328,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/10/ttvi_2021_10_2021-12-10_tie_001_sv.html