Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i oktober med 5,5 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 5,5 procent i oktober 2021 jämfört med oktober år 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 0,2 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 4,4 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade däremot i oktober med 0,4 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Okt. / 2020 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Okt. / 2020 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Okt. / 2021 Sept.
B Utvinning av mineral 2,0 16,0 16,0 11,5
BCD Hela industrin 100,0 3,2 5,5 0,2
C Tillverkning 85,6 1,9 4,4 -0,4
10 Livsmedelsframställning 6,4 -2,3 1,3 1,2
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 -1,9 1,7 1,3
11 Framställning av drycker 1,3 0,5 4,2 2,3
13 Textilvarutillverkning 0,5 -13,2 -11,5 -13,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 -0,7 3,3 -1,8
14 Tillverkning av kläder 0,3 -2,5 1,3 2,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 14,0 18,6 4,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 10,8 14,8 1,7
16-17 Skogsindustri 11,9 15,1 16,2 0,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 17,2 17,2 -0,1
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -5,8 -3,5 0,7
19-22 Kemisk industri 16,7 -10,3 -10,3 -3,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 7,0 11,1 -1,0
24 Stål- och metallframställning 3,9 7,9 9,1 13,1
24-30_33 Metallidustri 42,1 2,2 4,9 0,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 7,8 11,0 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -1,3 1,6 3,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 4,0 6,9 3,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 3,1 7,8 -6,6
31 Tillverkning av möbler 1,1 9,7 14,6 2,2
32 Annan tillverkning 0,7 10,0 14,6 1,5
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 -9,7 -8,0 -13,6
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 0,7 3,0 -1,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 11,5 11,5 1,0
Investeringvaror 27,4 -2,3 0,1 -0,7
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 15,5 20,7 3,9
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 8,9 11,0 0,5
Andra konsumptionsvaror 13,7 -10,8 -7,6 -4,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2021, Industriproduktionen ökade i oktober med 5,5 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/10/ttvi_2021_10_2021-12-10_kat_001_sv.html