Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.9.2021

Industriproduktionen ökade i juli både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i juli med 1,0 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin 5,0 procent högre i juli 2021 än i juli 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/07

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/07

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade produktionen inom industrin i juli mest inom näringsgrenen utvinning av mineral, med 4,0 procent från föregående månad. Inom livsmedelsindustrin ökade produktionen med 1,3 procent och inom metallindustrin med 0,9 procent jämfört med juni, medan den minskade inom övriga huvudnäringsgrenar. Inom el- och elektronikindustrin minskade produktionen med 3,5 procent och inom den kemiska industrin med 0,7 procent från juni.

Jämfört med året innan ökade produktionen åter mest inom skogsindustrin, med 10,6 procent. Inom utvinning av mineral ökade produktionen med 10,4 procent, inom metallindustrin med 7,5 procent och inom livsmedelsindustrin med 6,9 procent jämfört med juli 2020. Produktionen minskade jämfört med året innan inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 4,0 procent, inom el- och elektronikindustrin, med 3,1 procent, och inom den kemiska industrin, med 2,2 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 06/2021–07/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 06/2021–07/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för juli 2021 publiceras 8.10.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för augusti 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (316,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/07/ttvi_2021_07_2021-09-10_tie_001_sv.html