Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 5,0 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen var den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) 5,0 procent högre i juli 2021 än i juli 2020. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 1,0 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade med 6,1 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,9 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Juli / 2020 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Juli / 2020 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Juli / 2021 Juni
B Utvinning av mineral 2,0 10,4 10,4 4,0
BCD Hela industrin 100,0 2,8 5,0 1,0
C Tillverkning 85,6 3,6 6,1 0,9
10 Livsmedelsframställning 6,4 1,4 5,1 1,4
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 3,1 6,9 1,3
11 Framställning av drycker 1,3 9,0 13,0 0,9
13 Textilvarutillverkning 0,5 6,9 13,4 -2,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 2,7 9,4 0,8
14 Tillverkning av kläder 0,3 4,2 8,2 3,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 3,2 13,0 2,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 19,1 23,5 5,4
16-17 Skogsindustri 11,9 9,4 10,6 -0,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 6,3 6,3 -1,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -2,1 0,3 0,5
19-22 Kemisk industri 16,7 -2,2 -2,2 -0,7
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 0,7 4,6 -3,1
24 Stål- och metallframställning 3,9 22,5 24,6 -2,8
24-30_33 Metallidustri 42,1 4,7 7,5 0,9
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 0,1 3,0 2,5
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 -5,8 -3,1 -3,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 14,0 17,1 6,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 0,4 5,0 21,8
31 Tillverkning av möbler 1,1 0,5 5,0 -0,1
32 Annan tillverkning 0,7 2,0 6,3 1,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 3,6 5,5 -0,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 2,5 4,8 1,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 -4,0 -4,0 -0,4
Investeringvaror 27,4 -0,0 2,4 0,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 8,7 13,6 1,4
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 7,4 9,4 1,1
Andra konsumptionsvaror 13,7 -1,1 2,4 2,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.9.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2021, Industriproduktionen ökade i juli med 5,0 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/07/ttvi_2021_07_2021-09-10_kat_001_sv.html