Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.7.2021

Industriproduktionen ökade i maj både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i maj med 2,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 8,0 procent i maj 2021 jämfört med maj 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/05

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/05

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i maj inom nästan alla näringsgrenar. Inom el- och elektronikindustrin ökade produktionen med 4,6 procent, inom livsmedelsindustrin med 3,6 procent och inom skogsindustrin med 3,1 procent från föregående månad. Produktionen minskade i maj mest inom utvinning av mineral, med 11,4 procent. Inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla var produktionen i maj 2,8 procent lägre än i april.

Också jämfört med året innan ökade produktionen inom nästan alla huvudnäringsgrenar. Produktionen inom metallindustrin ökade mest, med 15,0 procent. Inom el- och elektronikindustrin var produktionen i maj 11,4 procent större och inom skogsindustrin 11,2 procent större än i maj 2020. Produktionen minskade i maj bara inom näringsgrenarna utvinning av mineral, med 2,7 procent, samt försörjning av el, gas, värme och kyla, med 1,1 procent jämfört med maj 2020.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 04/2021–05/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 04/2021–05/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för maj 2021 publiceras 10.8.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för juni 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi Haavisto 029 551 3341, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (315,1 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.7.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/05/ttvi_2021_05_2021-07-09_tie_001_sv.html