Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i mars med 2,3 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,3 procent i mars 2021 jämfört med mars 2020. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 2,1 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 3,3 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 1,5 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2021 Mars / 2020 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2021 Mars / 2020 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2021 Mars / 2021 Febr.
B Utvinning av mineral 2,0 5,3 5,3 6,3
BCD Hela industrin 100,0 -1,3 -2,3 -2,1
C Tillverkning 85,6 -2,2 -3,3 -1,5
10 Livsmedelsframställning 6,4 2,9 -0,1 -0,8
10-11 Livsmedelsindustri 7,7 3,6 0,5 -0,0
11 Framställning av drycker 1,3 8,0 4,1 4,9
13 Textilvarutillverkning 0,5 12,9 11,0 1,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,2 17,9 17,1 5,6
14 Tillverkning av kläder 0,3 37,3 36,5 6,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,4 13,2 11,8 -3,2
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,3 1,7 0,6 -1,8
16-17 Skogsindustri 11,9 -5,2 -5,3 -0,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 8,6 -7,7 -7,7 -0,6
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -6,5 -7,2 -0,5
19-22 Kemisk industri 16,7 -17,1 -16,4 -1,5
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,0 3,9 2,9 0,9
24 Stål- och metallframställning 3,9 7,9 6,6 0,7
24-30_33 Metallidustri 42,1 3,9 2,6 0,6
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 9,4 -1,0 -2,1 0,5
26-27 El- och elektronikindustri 10,3 9,9 6,8 1,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,2 2,4 1,8 2,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,7 -2,7 -4,5 -18,4
31 Tillverkning av möbler 1,1 -6,7 -9,1 -0,7
32 Annan tillverkning 0,7 14,1 9,5 1,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,6 5,9 5,6 -1,2
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 75,3 -5,3 -6,0 -2,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 12,5 2,2 2,2 -2,6
Investeringvaror 27,4 3,3 2,2 0,5
Varaktiga konsumptionsvaror 1,4 5,1 2,6 1,7
Råmaterial och kapitalvaror 41,8 -0,7 -1,5 -0,4
Andra konsumptionsvaror 13,7 -14,0 -15,7 -3,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2021, Industriproduktionen minskade i mars med 2,3 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/03/ttvi_2021_03_2021-05-10_kat_001_sv.html