Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.3.2021

Industriproduktionen ökade i januari både från föregående månad och från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i januari med 1,0 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 0,9 procent i januari 2021 jämfört med januari 2020. I januari 2021 var antalet arbetsdagar två färre än i januari 2020.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/01

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2021/01

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade industriproduktionen i januari inom nästan alla näringsgrenar. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med 9,1 procent från föregående månad. Inom den kemiska industrin var minskningen 3,9 procent och inom livsmedelsindustrin 0,6 procent jämfört med december. Bara inom två huvudnäringsgrenar var produktionen något större än föregående månad. Inom metallindustrin ökade produktionen i januari med 1,5 procent, och inom näringsgrenen försörjning av el, gas, värme och kyla, med 0,3 procent.

Jämfört med året innan ökade produktionen mest inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 4,5 procent, och inom el- och elektronikindustrin, med 3,3 procent. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 2,5 procent och inom metallindustrin med 1,8 procent jämfört med januari 2020.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2020–01/2021, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2020–01/2021, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för januari 2021 publiceras 9.4.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2021. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (371,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2021. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/01/ttvi_2021_01_2021-03-10_tie_001_sv.html