Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.3.2021
B Utvinning av mineral 01/2020 -12,8 -11,6 1,2
02/2020 15,8 16,9 1,1
03/2020 -3,9 -3,9 0,0
04/2020 -3,0 -2,8 0,2
05/2020 29,1 28,9 -0,2
06/2020 4,5 4,7 0,2
07/2020 -24,5 -24,4 0,1
08/2020 -26,8 -26,5 0,3
09/2020 -17,1 -18,9 -1,8
10/2020 -13,0 -11,6 1,4
11/2020 10,0 14,2 4,2
12/2020 8,5 6,6 -1,9
BCD Hela industrin 01/2020 -2,9 -2,7 0,2
02/2020 -1,3 -1,0 0,3
03/2020 5,4 4,8 -0,6
04/2020 -4,0 -4,1 -0,1
05/2020 -8,9 -9,0 -0,1
06/2020 -2,9 -2,6 0,3
07/2020 -6,2 -6,0 0,2
08/2020 -4,5 -4,9 -0,4
09/2020 -3,9 -3,8 0,1
10/2020 -4,3 -4,8 -0,5
11/2020 -0,9 -1,1 -0,2
12/2020 -0,3 -0,0 0,3
C Tillverkning 01/2020 -1,9 -1,5 0,4
02/2020 -1,9 -1,5 0,4
03/2020 6,3 5,7 -0,6
04/2020 -4,6 -4,7 -0,1
05/2020 -10,3 -10,5 -0,2
06/2020 -2,9 -2,6 0,3
07/2020 -5,8 -5,6 0,2
08/2020 -4,1 -4,5 -0,4
09/2020 -3,0 -2,8 0,2
10/2020 -3,5 -4,2 -0,7
11/2020 -1,4 -2,1 -0,7
12/2020 -0,6 -0,2 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2020 -9,1 -9,4 -0,3
02/2020 -1,6 -2,2 -0,6
03/2020 -0,1 -0,2 -0,1
04/2020 0,4 0,6 0,2
05/2020 -2,0 -2,1 -0,1
06/2020 -3,2 -3,3 -0,1
07/2020 -3,4 -3,1 0,3
08/2020 0,6 -0,1 -0,7
09/2020 -7,2 -7,1 0,1
10/2020 -8,6 -7,7 0,9
11/2020 0,8 3,8 3,0
12/2020 -0,6 -0,1 0,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2021, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 10.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2021, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2021/01/ttvi_2021_01_2021-03-10_rev_001_sv.html