Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.1.2021

Industriproduktionen ökade i november från föregående månad men sjönk från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i november med 0,7 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 0,9 procent i november 2020 jämfört med november 2019. Den arbetsdagskorrigerade produktionen minskade under januari–november med 3,1 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/11

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/11

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i november inom nästan alla näringsgrenar. Mest ökade näringsgrenarna utvinning av mineral, med 12,6 procent, och el, gas, värme och kyla, med 8,7 procent från föregående månad. Produktionen minskade mest inom livsmedelsindustrin, med 2,2 procent jämfört med oktober. Inom metallindustrin minskade produktionen med 0,2 procent i november.

Jämfört med året innan ökade produktionen inom huvudnäringsgrenarna i november mest inom el- och elektronikindustrin, med 13,7 procent, och inom näringsgrenen utvinning av mineral, med 10,0 procent. Minskningen av produktionen var fortsättningsvis kraftigast inom skogsindustrin, där produktionen var 9,0 procent mindre än året innan. Inom livsmedelsindustrin minskade produktionen med 5,5 procent och inom den kemiska industrin med 1,5 procent jämfört med november 2019.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 10/2020–11/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 10/2020–11/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för november 2020 publiceras 10.2.2021 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (369,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 8.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.11.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/11/ttvi_2020_11_2021-01-08_tie_001_sv.html