Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i oktober med 2,2 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,2 procent i oktober 2020 jämfört med oktober år 2019. Den säsongrensade produktionen ökade däremot i oktober med 1,5 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 1,2 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i oktober med 0,9 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Okt. / 2019 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Okt. / 2019 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Okt. / 2020 Sept.
B Utvinning av mineral 2,5 -13,0 -13,0 9,1
BCD Hela industrin 100,0 -4,3 -2,2 1,5
C Tillverkning 86,3 -3,5 -1,2 0,9
10 Livsmedelsframställning 6,3 -2,9 0,6 1,0
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -3,7 -0,2 0,9
11 Framställning av drycker 1,1 -8,0 -4,6 1,1
13 Textilvarutillverkning 0,5 8,3 11,5 1,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -4,9 -1,1 -5,4
14 Tillverkning av kläder 0,3 -14,7 -11,5 -10,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -16,2 -12,5 -0,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 -4,7 -1,3 -0,3
16-17 Skogsindustri 14,5 -15,7 -15,0 -4,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -19,9 -19,9 -5,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -10,6 -8,5 -1,7
19-22 Kemisk industri 15,9 -4,2 -4,2 -0,7
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -6,6 -3,2 0,2
24 Stål- och metallframställning 5,2 1,6 2,8 6,0
24-30_33 Metallidustri 41,4 2,1 4,8 3,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 -8,9 -6,2 -6,1
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 11,3 14,5 6,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 1,2 4,1 8,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -14,9 -11,0 -9,9
31 Tillverkning av möbler 1,1 -17,7 -14,0 0,8
32 Annan tillverkning 0,7 -13,7 -10,0 -3,3
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 11,4 13,6 6,4
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -5,8 -3,7 0,5
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -8,6 -8,6 2,6
Investeringvaror 27,0 5,9 8,5 5,0
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -13,7 -9,8 0,2
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -7,8 -6,2 -0,5
Andra konsumptionsvaror 13,3 -9,2 -6,0 1,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2020, Industriproduktionen minskade i oktober med 2,2 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/10/ttvi_2020_10_2020-12-10_kat_001_sv.html