Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i augusti med 2,4 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,4 procent i augusti 2020 jämfört med augusti år 2019. Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 2,0 procent jämfört med föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 1,8 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade däremot i augusti med 1,3 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Aug. / 2019 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Aug. / 2019 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Aug. / 2020 Juli
B Utvinning av mineral 2,5 -26,8 -26,8 4,8
BCD Hela industrin 100,0 -4,5 -2,4 2,0
C Tillverkning 86,3 -4,1 -1,8 1,3
10 Livsmedelsframställning 6,3 -5,4 -1,9 -0,4
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -4,5 -1,0 0,2
11 Framställning av drycker 1,1 0,7 4,3 4,0
13 Textilvarutillverkning 0,5 30,4 34,3 12,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 4,3 8,9 6,5
14 Tillverkning av kläder 0,3 -13,6 -10,5 -4,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -12,8 -8,1 2,3
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 -5,8 -2,4 0,4
16-17 Skogsindustri 14,5 -11,9 -11,0 -2,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -14,0 -14,0 -3,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -18,1 -16,2 -2,9
19-22 Kemisk industri 15,9 -4,0 -4,0 -1,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -7,4 -3,9 -2,5
24 Stål- och metallframställning 5,2 -8,2 -6,9 7,1
24-30_33 Metallidustri 41,4 -1,2 1,5 4,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 -2,5 0,3 1,3
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 10,4 13,6 13,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 2,6 5,6 3,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -28,8 -25,5 -14,3
31 Tillverkning av möbler 1,1 -13,0 -9,0 2,4
32 Annan tillverkning 0,7 2,1 6,4 1,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 -6,3 -4,5 7,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -6,2 -4,1 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 0,6 0,6 -4,8
Investeringvaror 27,0 1,3 3,8 5,7
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -10,7 -6,6 3,1
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -8,2 -6,6 -1,6
Andra konsumptionsvaror 13,3 -4,8 -1,4 4,9

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2020, Industriproduktionen minskade i augusti med 2,4 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/08/ttvi_2020_08_2020-10-09_kat_001_sv.html