Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i juli med 6,1 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 6,1 procent i juli 2020 jämfört med juli 2019. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,9 procent från jämfört föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 5,7 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,8 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 Juli / 2019 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 Juli / 2019 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2020 Juli / 2020 Juni
B Utvinning av mineral 2,5 -22,4 -22,4 -11,9
BCD Hela industrin 100,0 -6,1 -6,1 0,9
C Tillverkning 86,3 -5,7 -5,7 0,8
10 Livsmedelsframställning 6,3 -0,4 -0,4 3,0
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -1,2 -1,2 1,6
11 Framställning av drycker 1,1 -5,8 -5,8 -5,2
13 Textilvarutillverkning 0,5 0,8 0,9 1,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -3,6 -3,8 4,8
14 Tillverkning av kläder 0,3 3,0 3,0 7,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -24,0 -25,4 4,7
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 -4,6 -4,6 -0,1
16-17 Skogsindustri 14,5 -8,4 -8,4 -0,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -9,7 -9,7 -1,0
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -16,8 -16,8 0,9
19-22 Kemisk industri 15,9 1,0 1,0 -0,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 2,2 2,2 3,7
24 Stål- och metallframställning 5,2 -12,2 -12,4 -2,4
24-30_33 Metallidustri 41,4 -8,1 -8,1 -0,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 -0,7 -0,7 2,5
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 -11,2 -11,2 -1,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 -6,2 -6,2 -1,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 24,0 24,0 33,8
31 Tillverkning av möbler 1,1 -10,1 -10,1 1,9
32 Annan tillverkning 0,7 -6,4 -6,4 3,2
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 -13,7 -13,7 -2,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -4,1 -4,1 2,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -4,0 -4,0 -0,1
Investeringvaror 27,0 -8,3 -8,3 -1,0
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -7,9 -7,9 2,1
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 -4,6 -4,6 -0,6
Andra konsumptionsvaror 13,3 -3,1 -3,1 7,2

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.9.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2020, Industriproduktionen minskade i juli med 6,1 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/07/ttvi_2020_07_2020-09-10_kat_001_sv.html