Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i april med 3,1 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,1 procent i april 2020 jämfört med april 2019. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 2,2 procent jämfört föregående månad.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) minskade med 3,3 procent jämfört med året innan. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 2,3 procent från föregående månad.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2020 April / 2019 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2020 April / 2019 April Säsongrensad procentuell förändring, 2020 April / 2020 Mars
B Utvinning av mineral 2,5 -7,4 -7,4 -0,6
BCD Hela industrin 100,0 -3,1 -3,1 -2,2
C Tillverkning 86,3 -3,3 -3,3 -2,3
10 Livsmedelsframställning 6,3 -5,7 -5,7 -1,6
10-11 Livsmedelsindustri 7,5 -7,3 -7,3 -1,9
11 Framställning av drycker 1,1 -16,3 -16,3 -4,0
13 Textilvarutillverkning 0,5 0,5 0,5 -3,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -10,5 -10,2 0,9
14 Tillverkning av kläder 0,3 -24,3 -24,3 -1,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -19,0 -18,5 -0,0
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,8 -9,0 -9,0 -3,8
16-17 Skogsindustri 14,5 -5,6 -5,6 -2,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 10,6 -4,3 -4,3 -2,4
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,1 -21,2 -21,2 -4,2
19-22 Kemisk industri 15,9 7,2 7,2 -6,8
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -4,2 -4,2 -3,2
24 Stål- och metallframställning 5,2 -5,4 -5,5 -3,7
24-30_33 Metallidustri 41,4 -4,5 -4,5 -2,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,4 -8,6 -8,6 -5,2
26-27 El- och elektronikindustri 9,6 3,5 3,5 -1,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 11,0 -3,6 -3,6 -2,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,0 -27,7 -27,7 -19,4
31 Tillverkning av möbler 1,1 1,2 1,2 -1,5
32 Annan tillverkning 0,7 -16,9 -16,9 -3,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,5 -2,3 -2,3 -1,6
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 76,7 -4,5 -4,5 -3,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,3 -0,4 -0,4 0,0
Investeringvaror 27,0 -6,6 -6,6 -3,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -0,1 -0,1 -0,4
Råmaterial och kapitalvaror 44,2 0,2 0,2 -1,7
Andra konsumptionsvaror 13,3 -9,0 -9,0 -6,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2020, Industriproduktionen minskade i april med 3,1 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/04/ttvi_2020_04_2020-06-10_kat_001_sv.html