Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 9.4.2020

Industriproduktionen ökade i februari från föregående månad, men minskade från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i februari med 0,8 procent från föregående månad trots en kraftig minskning inom skogsindustrin. I februari 2020 var den arbetsdagskorrigerade industriproduktionen enligt Statistikcentralen 0,1 procent mindre än i februari 2019.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/02

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2020/02

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren ökade den säsongrensade industriproduktionen i februari mest inom näringsgrenarna utvinning av mineral, med 13,0 procent, och el- och elektronikindustrin, med 6,3 procent. Också metallindustrin visade en ökning, 3,5 procent, samma gäller försörjning av el, gas, värme och kyla, som ökade med 2,5 procent från föregående månad. Stridsåtgärderna inom branschen i februari gjorde att produktionen sjönk kraftigt inom skogsindustrin som visade en minskning med 22,1 procent jämfört med föregående månad. Produktionen inom den kemiska industrin minskade med 0,2 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2020–02/2020, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2020–02/2020, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för februari 2020 publiceras 8.5.2020 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2020. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2020, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (360,6 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 9.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2020/02/ttvi_2020_02_2020-04-09_tie_001_sv.html