Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i november med 3,7 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,7 procent i november 2019 jämfört med november 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 1,3 procent från oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i november med 4,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i november med 1,1 procent från oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Nov. / 2018 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Nov. / 2018 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Nov. / 2019 Okt.
B Utvinning av mineral 2,4 -4,2 -4,2 -8,7
BCD Hela industrin 100,0 1,4 3,7 1,3
C Tillverkning 86,7 1,6 4,1 1,1
10 Livsmedelsframställning 6,2 -1,3 2,4 2,3
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 -1,2 2,4 1,8
11 Framställning av drycker 1,1 -1,1 2,4 -3,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 15,6 19,7 11,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 1,3 6,2 3,4
14 Tillverkning av kläder 0,4 -14,9 -11,7 -7,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -4,3 -0,2 5,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 -2,4 1,1 0,5
16-17 Skogsindustri 13,3 -1,6 -0,7 -0,9
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -1,3 -1,3 -1,4
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -7,3 -5,0 -0,3
19-22 Kemisk industri 15,7 7,4 7,4 -0,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -5,2 -1,8 0,4
24 Stål- och metallframställning 5,3 -11,8 -10,7 -0,5
24-30_33 Metallidustri 43,4 1,9 4,7 2,8
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 -4,3 -1,5 -1,7
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 14,6 18,1 6,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 -3,9 -1,2 1,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -5,5 -1,3 -6,7
31 Tillverkning av möbler 1,0 -3,6 0,8 -4,1
32 Annan tillverkning 0,7 18,1 23,1 6,1
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 13,9 16,2 6,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 -0,7 1,5 0,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 0,2 0,2 5,5
Investeringvaror 28,8 8,0 10,8 4,9
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -3,7 0,7 -2,6
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -5,0 -3,4 -1,1
Andra konsumptionsvaror 13,1 6,5 10,3 1,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2019, Industriproduktionen ökade i november med 3,7 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/11/ttvi_2019_11_2020-01-10_kat_001_sv.html