Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.12.2019
B Utvinning av mineral 01/2019 17,6 18,1 0,5
02/2019 12,8 13,3 0,5
03/2019 9,2 9,1 -0,1
04/2019 14,8 15,4 0,6
05/2019 -48,0 -49,4 -1,4
06/2019 -39,8 -43,0 -3,2
07/2019 -29,8 -27,8 2,0
08/2019 -15,0 -14,5 0,5
09/2019 -2,9 4,0 6,9
BCD Hela industrin 01/2019 2,3 1,9 -0,4
02/2019 0,8 0,6 -0,2
03/2019 -0,5 -0,4 0,1
04/2019 6,2 6,0 -0,2
05/2019 -0,3 -0,6 -0,3
06/2019 0,3 -0,4 -0,7
07/2019 6,1 6,6 0,5
08/2019 2,1 1,6 -0,5
09/2019 2,5 3,7 1,2
C Tillverkning 01/2019 1,3 0,9 -0,4
02/2019 1,7 1,5 -0,2
03/2019 0,4 0,5 0,1
04/2019 6,3 6,1 -0,2
05/2019 0,2 -0,1 -0,3
06/2019 0,9 0,2 -0,7
07/2019 8,4 8,8 0,4
08/2019 3,6 2,9 -0,7
09/2019 3,6 4,7 1,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2019 5,6 5,6 0,0
02/2019 -6,6 -6,6 0,0
03/2019 -7,6 -7,7 -0,1
04/2019 3,4 3,4 0,0
05/2019 10,8 10,7 -0,1
06/2019 15,1 14,9 -0,2
07/2019 3,2 4,0 0,8
08/2019 -4,7 -4,5 0,2
09/2019 -7,1 -6,7 0,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2019, Revideringar i denna statistik . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/10/ttvi_2019_10_2019-12-10_rev_001_sv.html