Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i augusti med 4,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 4,4 procent i augusti 2019 jämfört med augusti år 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i augusti med 0,4 procent jämfört med juli.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i augusti med 6,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen var i augusti på samma nivå som i juli.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

Näringsgren (Tol 2008) Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Aug. / 2018 Aug. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Aug. / 2018 Aug. Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Aug. / 2019 Juli
B Utvinning av mineral 2,4 -15,0 -15,0 8,3
BCD Hela industrin 100,0 2,1 4,4 0,4
C Tillverkning 86,7 3,6 6,1 0,0
10 Livsmedelsframställning 6,2 -1,7 2,0 -0,5
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 -3,3 0,2 -0,8
11 Framställning av drycker 1,1 -12,1 -9,0 -3,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 13,1 19,0 -6,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 6,4 17,3 -3,6
14 Tillverkning av kläder 0,4 -3,3 0,3 3,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 8,8 14,0 -3,5
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 -6,4 -3,1 -3,1
16-17 Skogsindustri 13,3 -2,8 -2,0 -0,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -1,5 -1,5 0,6
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -2,8 -0,4 -0,1
19-22 Kemisk industri 15,7 2,8 2,8 0,6
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 1,0 4,6 2,1
24 Stål- och metallframställning 5,3 -9,5 -8,3 4,4
24-30_33 Metallidustri 43,4 7,9 10,9 -0,6
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 5,1 8,2 1,0
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 18,5 22,2 -2,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 -1,9 0,8 -3,9
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 46,7 53,3 41,3
31 Tillverkning av möbler 1,0 2,4 7,1 5,5
32 Annan tillverkning 0,7 14,4 19,3 3,0
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 10,2 12,5 -4,1
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 1,4 3,7 1,2
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 -4,7 -4,7 -9,9
Investeringvaror 28,8 15,0 17,9 -1,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 0,6 5,2 4,6
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -2,2 -0,5 -0,0
Andra konsumptionsvaror 13,1 0,1 3,7 3,3

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. augusti 2019, Industriproduktionen ökade i augusti med 4,4 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/08/ttvi_2019_08_2019-10-10_kat_001_sv.html