Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juli med 3,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,8 procent i juli 2019 jämfört med juli 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,5 procent från juni.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var i juli 5,8 procent större än i juli år 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i juli med 0,8 procent från juni.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Juli / 2018 Juli Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Juli / 2018 Juli Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Juli / 2019 Juni
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 2,4 -29,8 -29,8 12,6
BCD Hela industrin 100,0 6,1 3,8 0,5
C Tillverkning 86,7 8,4 5,8 0,8
10 Livsmedelsframställning 6,2 4,5 0,7 -0,3
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 2,9 -0,7 -0,9
11 Framställning av drycker 1,1 -4,0 -7,3 -4,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 32,8 26,7 -0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 19,7 6,2 -1,9
14 Tillverkning av kläder 0,4 5,9 2,1 1,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 12,0 2,8 3,2
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 5,8 2,2 4,0
16-17 Skogsindustri 13,3 0,3 -0,6 3,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -1,4 -1,4 2,4
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -0,4 -2,8 0,5
19-22 Kemisk industri 15,7 3,2 3,2 -1,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 6,8 3,0 4,1
24 Stål- och metallframställning 5,3 -14,1 -15,4 -3,2
24-30_33 Metallidustri 43,4 15,3 12,2 2,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 14,0 10,8 3,8
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 30,7 26,7 1,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 9,2 6,2 3,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -2,4 -6,7 -10,0
31 Tillverkning av möbler 1,0 3,1 -1,4 -2,2
32 Annan tillverkning 0,7 -1,9 -5,9 -5,5
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 30,5 27,8 8,7
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 4,9 2,6 0,9
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 3,2 3,2 -3,7
Investeringvaror 28,8 24,9 21,8 3,6
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 1,8 -2,6 -2,5
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 0,8 -0,9 1,3
Andra konsumptionsvaror 13,1 1,6 -1,8 -3,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juli 2019, Industriproduktionen ökade i juli med 3,8 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/07/ttvi_2019_07_2019-09-10_kat_001_sv.html