Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

18,4 17,6 -0,8
14,8 12,8 -2,0
10,2 9,2 -1,0
14,8 15,0 0,2
-48,0 -49,5 -1,5
2,6 2,2 -0,4
0,7 0,7 0,0
-0,4 -0,4 0,0
5,7 6,4 0,7
-0,3 0,2 0,5
1,7 1,3 -0,4
1,4 1,7 0,3
0,3 0,5 0,2
5,6 6,5 0,9
0,2 0,9 0,7
5,7 5,6 -0,1
-5,6 -6,6 -1,0
-6,7 -7,6 -0,9
3,6 3,4 -0,2
10,8 10,8 0,0

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 9.8.2019
B Utvinning av mineral 01/2019 18,4 17,6 -0,8
02/2019 14,8 12,8 -2,0
03/2019 10,2 9,2 -1,0
04/2019 14,8 15,0 0,2
05/2019 -48,0 -49,5 -1,5
BCD Hela industrin 01/2019 2,6 2,2 -0,4
02/2019 0,7 0,7 0,0
03/2019 -0,4 -0,4 0,0
04/2019 5,7 6,4 0,7
05/2019 -0,3 0,2 0,5
C Tillverkning 01/2019 1,7 1,3 -0,4
02/2019 1,4 1,7 0,3
03/2019 0,3 0,5 0,2
04/2019 5,6 6,5 0,9
05/2019 0,2 0,9 0,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2019 5,7 5,6 -0,1
02/2019 -5,6 -6,6 -1,0
03/2019 -6,7 -7,6 -0,9
04/2019 3,6 3,4 -0,2
05/2019 10,8 10,8 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2019, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/06/ttvi_2019_06_2019-08-09_rev_001_sv.html