Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juni med 2,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,6 procent i juni 2019 jämfört med juni 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,2 procent från maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var i juni 3,4 procent större än i juni år 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,2 procent från maj.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Juni / 2018 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Juni / 2018 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Juni / 2019 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 2,4 -39,8 -39,8 9,2
BCD Hela industrin 100,0 0,3 2,6 1,2
C Tillverkning 86,7 0,9 3,4 1,2
10 Livsmedelsframställning 6,2 -3,4 0,3 0,4
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 -3,2 0,4 1,0
11 Framställning av drycker 1,1 -1,8 1,7 6,7
13 Textilvarutillverkning 0,6 14,8 18,4 7,0
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 7,5 16,9 7,2
14 Tillverkning av kläder 0,4 -2,1 1,5 3,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 3,2 9,1 -4,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 -2,7 0,8 0,4
16-17 Skogsindustri 13,3 -5,8 -4,9 -2,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -7,2 -7,2 -3,4
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -5,0 -2,7 0,5
19-22 Kemisk industri 15,7 6,4 6,4 1,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -5,1 -1,7 3,0
24 Stål- och metallframställning 5,3 -13,2 -11,8 -4,7
24-30_33 Metallidustri 43,4 2,2 5,1 2,6
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 2,0 4,9 1,7
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 14,1 17,7 12,3
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 0,2 3,0 -2,2
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -0,6 4,0 10,6
31 Tillverkning av möbler 1,0 2,1 6,8 -3,3
32 Annan tillverkning 0,7 -0,4 4,0 2,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 -7,6 -5,7 -6,2
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 -1,2 1,0 -0,7
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 15,1 15,1 1,0
Investeringvaror 28,8 6,8 9,5 4,2
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -0,5 4,2 -3,1
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -3,7 -2,0 0,3
Andra konsumptionsvaror 13,1 0,3 3,9 2,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2019, Industriproduktionen ökade i juni med 2,6 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/06/ttvi_2019_06_2019-08-09_kat_001_sv.html