Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i maj med 0,3 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,3 procent i maj 2019 jämfört med maj 2018. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 2,8 procent från april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var i maj 0,2 procent större än i maj år 2018. Den säsongrensade produktionen minskade i maj med 1,9 procent från april.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Maj / 2018 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Maj / 2018 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Maj / 2019 April
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 2,4 -48,0 -48,0 -37,5
BCD Hela industrin 100,0 -0,3 -0,3 -2,8
C Tillverkning 86,7 0,2 0,2 -1,9
10 Livsmedelsframställning 6,2 -0,2 -0,2 -2,6
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 -1,1 -1,1 -3,3
11 Framställning av drycker 1,1 -6,1 -6,1 -8,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 1,0 1,0 1,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 0,1 0,2 -2,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -2,9 -2,9 -1,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 3,1 3,2 -2,5
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 1,1 1,1 -0,9
16-17 Skogsindustri 13,3 0,0 0,0 0,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -0,5 -0,5 0,9
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -2,0 -2,0 -0,3
19-22 Kemisk industri 15,7 4,8 4,8 -0,6
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -3,4 -3,4 0,5
24 Stål- och metallframställning 5,3 -4,7 -4,8 -0,4
24-30_33 Metallidustri 43,4 -0,9 -0,9 -4,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 -0,7 -0,7 -5,8
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 -5,1 -5,1 -8,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 4,8 4,8 -1,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 6,6 6,6 -12,0
31 Tillverkning av möbler 1,0 4,0 4,0 2,4
32 Annan tillverkning 0,7 -1,0 -1,0 -0,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 -3,5 -3,5 -5,9
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 1,2 1,2 -1,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 10,8 10,8 2,6
Investeringvaror 28,8 0,2 0,2 -6,5
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 1,4 1,4 1,9
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -2,1 -2,1 -1,4
Andra konsumptionsvaror 13,1 3,0 3,0 -3,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2019, Industriproduktionen minskade i maj med 0,3 procent från föregående år . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/05/ttvi_2019_05_2019-07-10_kat_001_sv.html