Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i april med 6,5 procent från föregående år

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 6,5 procent i april 2019 jämfört med april 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 2,2 procent jämfört med mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var i april 6,4 procent större än i april år 2018. Den säsongrensade produktionen ökade i april med 1,6 procent jämfört med mars.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 April / 2018 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 April / 2018 April Säsongrensad procentuell förändring, 2019 April / 2019 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 2,4 14,8 14,8 3,0
BCD Hela industrin 100,0 5,7 6,5 2,2
C Tillverkning 86,7 5,6 6,4 1,6
10 Livsmedelsframställning 6,2 6,7 4,6 2,2
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 7,8 5,6 2,8
11 Framställning av drycker 1,1 14,0 10,1 7,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 -4,5 -3,6 -2,1
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -3,0 2,6 -0,8
14 Tillverkning av kläder 0,4 -6,1 -1,8 -0,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 7,7 12,0 7,7
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 -0,1 2,8 0,2
16-17 Skogsindustri 13,3 -2,2 -0,8 1,7
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -3,0 -3,0 1,7
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 0,2 2,0 0,2
19-22 Kemisk industri 15,7 6,1 8,8 3,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -2,2 1,0 1,9
24 Stål- och metallframställning 5,3 -5,0 -6,2 2,1
24-30_33 Metallidustri 43,4 8,9 9,7 2,3
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 15,7 17,7 3,9
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 15,2 11,7 1,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 3,6 6,9 -2,0
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 5,6 7,1 -0,3
31 Tillverkning av möbler 1,0 5,8 5,5 1,9
32 Annan tillverkning 0,7 -0,3 -4,4 -2,8
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 10,5 12,5 4,1
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 4,1 5,7 2,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 3,6 3,6 0,6
Investeringvaror 28,8 14,2 15,3 3,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 2,8 3,2 0,2
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -0,3 0,8 0,6
Andra konsumptionsvaror 13,1 9,2 9,0 4,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Maarit Mäkelä 029 551 3324, Kirsi-Maaria Manninen 029 551 2681, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2019, Industriproduktionen ökade i april med 6,5 procent från föregående år . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/04/ttvi_2019_04_2019-06-10_kat_001_sv.html