Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen minskade i mars med 1,3 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen minskade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 1,3 procent i mars 2019 jämfört med mars 2018. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 0,1 procent från februari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkningen (C) minskade med 0,6 procent i mars jämfört med mars 2018. Den säsongrensade produktionen minskade i mars med 0,2 procent från februari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Mars / 2018 Mars Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Mars / 2018 Mars Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Mars / 2019 Febr.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 2,4 10,2 10,2 2,2
BCD Hela industrin 100,0 -0,4 -1,3 -0,1
C Tillverkning 86,7 0,3 -0,6 -0,2
10 Livsmedelsframställning 6,2 -6,1 -4,3 -0,2
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 -6,1 -4,3 -0,2
11 Framställning av drycker 1,1 -6,5 -3,2 2,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 -4,2 -4,9 -5,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 -2,9 -7,7 -3,5
14 Tillverkning av kläder 0,4 -0,6 -5,0 1,1
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -0,2 -5,1 -2,5
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 2,0 -0,7 -1,3
16-17 Skogsindustri 13,3 -4,2 -5,5 -1,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -6,2 -6,2 -1,0
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -0,3 -2,0 -1,3
19-22 Kemisk industri 15,7 5,5 2,8 -1,6
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -1,0 -4,3 0,2
24 Stål- och metallframställning 5,3 -9,4 -8,1 3,4
24-30_33 Metallidustri 43,4 1,2 0,3 -0,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 7,3 5,3 3,4
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 -0,1 3,1 -0,8
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 7,1 3,8 1,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -12,6 -13,9 0,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 1,9 2,2 -3,7
32 Annan tillverkning 0,7 2,4 6,9 2,3
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 4,0 1,9 -6,0
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 0,2 -1,4 -0,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 -6,7 -6,7 2,9
Investeringvaror 28,8 3,2 2,1 -0,9
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 0,7 0,3 -2,8
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -1,2 -2,3 0,5
Andra konsumptionsvaror 13,1 -2,0 -2,1 -3,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. mars 2019, Industriproduktionen minskade i mars med 1,3 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/03/ttvi_2019_03_2019-05-10_kat_001_sv.html