Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2019

Industriproduktionen minskade i februari från föregående månad men ökade från året innan

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i februari med 1,0 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 0,7 procent i februari 2019 jämfört med februari 2018.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2019/02

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2019/02

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade industriproduktionen ökade i februari mest inom den kemiska industrin, med 1,2 procent. Inom metallindustrin sjönk produktionen med 0,5 procent och inom skogsindustrin med 2,0 procent. Produktionen minskade mest inom utvinning av mineral, med 11,4 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2019–02/2019, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2019–02/2019, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för februari 2019 publiceras 10.5.2019 kl. 8.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2019. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 10.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/02/ttvi_2019_02_2019-04-10_tie_001_sv.html