Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i februari med 0,7 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,7 procent i februari 2019 jämfört med februari 2018. Den säsongrensade produktionen minskade med 1,0 procent från januari.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkning (C) var i februari 1,4 procent större än i februari år 2018. Den säsongrensade produktionen sjönk i februari med 0,3 procent från januari.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2019 Febr. / 2018 Febr. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2019 Febr. / 2018 Febr. Säsongrensad procentuell förändring, 2019 Febr. / 2019 Jan.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 2,4 14,8 14,8 -11,4
BCD Hela industrin 100,0 0,7 0,7 -1,0
C Tillverkning 86,7 1,4 1,4 -0,3
10 Livsmedelsframställning 6,2 -2,7 -2,7 -1,9
10-11 Livsmedelsindustri 7,2 -2,3 -2,3 -1,8
11 Framställning av drycker 1,1 0,4 0,4 -1,6
13 Textilvarutillverkning 0,6 20,2 20,2 10,5
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,1 8,0 8,0 1,1
14 Tillverkning av kläder 0,4 -6,8 -6,8 -5,3
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 4,0 4,0 -2,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,5 4,6 4,6 -1,3
16-17 Skogsindustri 13,3 -2,4 -2,4 -2,0
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,7 -4,6 -4,6 -2,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,2 -1,1 -1,1 -0,1
19-22 Kemisk industri 15,7 4,8 4,8 1,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,1 -2,0 -2,0 -0,5
24 Stål- och metallframställning 5,3 -12,7 -12,7 -4,8
24-30_33 Metallidustri 43,4 2,7 2,7 -0,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 8,2 -4,6 -4,6 -1,0
26-27 El- och elektronikindustri 13,1 12,0 12,0 0,1
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,4 4,9 4,9 3,4
29-30 Tillverkning av transportmedel 2,8 -1,4 -1,4 -15,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 11,5 11,5 3,1
32 Annan tillverkning 0,7 2,5 2,5 -0,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 3,7 12,0 12,0 -3,7
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 73,6 -0,6 -0,6 -0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 10,9 -5,6 -5,6 -4,3
Investeringvaror 28,8 7,1 7,1 -0,0
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 7,7 7,7 2,2
Råmaterial och kapitalvaror 42,2 -1,6 -1,6 -1,7
Andra konsumptionsvaror 13,1 0,6 0,6 3,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2019, Industriproduktionen ökade i februari med 0,7 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/02/ttvi_2019_02_2019-04-10_kat_001_sv.html