Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 8.3.2019

Industriproduktionen ökade i januari från året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i januari med 0,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 2,6 procent i januari 2019 jämfört med januari 2018.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2019/01

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2019/01

I januari ökade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från föregående månad. I december ökade den säsongrensade produktionen med 1,4 procent från november.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade industriproduktionen ökade i januari mest inom utvinning av mineral, med 12,7 procent. Produktionen inom metallindustrin ökade med 1,8 procent. Produktionen minskade mest inom den kemiska industrin, med 3,3 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2018–01/2019, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 12/2018–01/2019, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för januari 2019 publiceras 10.4.2019 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för februari 2019. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2019, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (338,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 8.3.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. januari 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2019/01/ttvi_2019_01_2019-03-08_tie_001_sv.html