Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.1.2019

Industriproduktionen ökade i november från året innan och föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) ökade i november med 0,4 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 1,6 procent i november 2018 jämfört med november 2017. Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade under januari–november med 3,9 procent från året innan.

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/11

Industriproduktionens (BCD) trend och säsongrensad serie, 2007/01–2018/11

I november ökade den säsongrensade produktionen med 0,4 procent från föregående månad. I oktober minskade den säsongrensade produktionen med 1,8 procent från september.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade industriproduktionen ökade i november inom flera huvudnäringsgrenar. Mest ökade den säsongrensade produktionen inom utvinning av mineral, med 4,6 procent. Inom den kemiska industrin ökade produktionen med 1,3 procent. Produktionen minskade mest inom el- och elektronikindustrin, med 6,7 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 10/2018–11/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 10/2018–11/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för november 2018 publiceras 8.2.2019 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för december 2018. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller Skatteförvaltningens material över skatter som betalas på eget initiativ beträffande företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko

Publikationen i pdf-format (351,5 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/11/ttvi_2018_11_2019-01-10_tie_001_sv.html