Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i november med 1,6 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 1,6 procent i november 2018 jämfört med november 2017. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,4 procent från oktober.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkningen (C) ökade med 1,5 procent i november jämfört med november 2017. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,3 procent från oktober.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Nov. / 2017 Nov. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Nov. / 2017 Nov. Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Nov. / 2018 Okt.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 -0,5 -0,5 4,6
BCD Hela industrin 100,0 1,3 1,6 0,4
C Tillverkning 86,9 1,3 1,5 0,3
10 Livsmedelsframställning 6,9 0,5 0,4 0,3
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 1,8 1,6 0,7
11 Framställning av drycker 1,2 10,2 9,8 3,8
13 Textilvarutillverkning 0,6 -11,6 -11,9 -12,3
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -9,7 -9,7 -1,3
14 Tillverkning av kläder 0,5 13,2 13,2 9,2
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -38,4 -38,4 -10,8
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 3,4 4,5 6,2
16-17 Skogsindustri 12,9 -0,5 -0,5 -0,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 -2,1 -2,1 -2,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -4,9 -5,0 -0,3
19-22 Kemisk industri 15,8 2,0 2,0 1,3
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 1,2 0,7 4,5
24 Stål- och metallframställning 4,3 6,7 5,6 4,0
24-30_33 Metallidustri 42,5 2,2 2,8 -0,2
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 0,6 1,2 2,1
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 6,1 6,1 -6,7
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 3,1 3,6 0,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -10,4 -10,4 -10,8
31 Tillverkning av möbler 1,0 2,6 2,7 -2,4
32 Annan tillverkning 0,7 -5,3 -2,9 -2,3
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 -1,4 -1,4 -4,7
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 0,4 0,9 1,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 1,6 1,6 4,3
Investeringvaror 28,8 1,1 1,1 0,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 1,6 2,2 -1,2
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 1,9 1,9 1,7
Andra konsumptionsvaror 14,6 0,7 0,9 2,1

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.1.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. november 2018, Industriproduktionen ökade i november med 1,6 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/11/ttvi_2018_11_2019-01-10_kat_001_sv.html