Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Hela industrin BCD reviderades exceptionellt mycket i september, med 3,6 procentenheter. I det första offentliggörandet för september var tillväxten 0,5 procent. Den reviderade tillväxten som räknades i offentliggörandet i oktober var 4,1 procent. Revidering av uppgifter berodde på en felaktig viktning i produktionssystemet. I offentliggörandet i september har undernäringsgrenarna räknats rätt, men viktningen för hela industrin var inte korrekt. Felet har korrigerats. Det gällde bara uppgifterna för september.

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.12.2018
B Utvinning av mineral 01/2018 0,6 -0,6 -1,2
02/2018 -11,6 -13,6 -2,0
03/2018 -5,7 -7,9 -2,2
04/2018 7,9 4,9 -3,0
05/2018 79,2 78,0 -1,2
06/2018 76,6 81,2 4,6
07/2018 52,5 54,5 2,0
08/2018 61,5 61,5 0,0
09/2018 3,9 3,9 0,0
BCD Hela industrin 01/2018 8,4 8,2 -0,2
02/2018 2,5 2,8 0,3
03/2018 2,2 2,2 0,0
04/2018 8,4 8,0 -0,4
05/2018 3,6 2,9 -0,7
06/2018 3,1 3,7 0,6
07/2018 5,6 4,6 -1,0
08/2018 1,3 1,3 0,0
09/2018 0,5 4,1 3,6
C Tillverkning 01/2018 8,8 8,6 -0,2
02/2018 0,9 1,4 0,5
03/2018 0,5 0,7 0,2
04/2018 8,9 8,6 -0,3
05/2018 2,6 1,9 -0,7
06/2018 1,8 2,4 0,6
07/2018 3,8 2,5 -1,3
08/2018 -0,3 -0,1 0,2
09/2018 4,1 4,7 0,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,3 4,1 -0,2
02/2018 12,4 12,1 -0,3
03/2018 13,6 13,3 -0,3
04/2018 4,2 3,9 -0,3
05/2018 -0,4 -0,7 -0,3
06/2018 -0,9 -1,1 -0,2
07/2018 6,4 6,2 -0,2
08/2018 3,6 3,4 -0,2
09/2018 0,4 0,4 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/10/ttvi_2018_10_2018-12-10_rev_001_sv.html