Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i oktober med 0,8 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 0,8 procent i oktober 2018 jämfört med oktober år 2017. Den säsongrensade produktionen minskade med 2,5 procent från september.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkningen (C) ökade med 0,9 procent i oktober jämfört med oktober 2017. Den säsongrensade produktionen minskade med 2,8 procent från september.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Okt. / 2017 Okt. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Okt. / 2017 Okt. Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Okt. / 2018 Sept.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 0,5 0,5 -9,3
BCD Hela industrin 100,0 3,0 0,8 -2,5
C Tillverkning 86,9 3,5 0,9 -2,8
10 Livsmedelsframställning 6,9 3,6 0,0 0,8
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 3,8 0,4 0,7
11 Framställning av drycker 1,2 5,7 2,7 -0,9
13 Textilvarutillverkning 0,6 19,9 16,5 8,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -4,6 -4,6 2,3
14 Tillverkning av kläder 0,5 -25,1 -25,1 0,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -25,2 -25,2 -5,5
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 -3,7 -7,2 -5,0
16-17 Skogsindustri 12,9 2,7 2,7 0,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 5,4 5,4 0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -2,3 -3,9 0,1
19-22 Kemisk industri 15,8 -3,0 -3,0 -1,0
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 -6,7 -9,7 -3,0
24 Stål- och metallframställning 4,3 1,1 -0,4 -3,7
24-30_33 Metallidustri 42,5 7,4 3,9 -2,9
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 -6,9 -9,7 -2,0
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 27,4 27,4 5,4
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 5,1 1,1 -11,1
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -1,6 -1,6 -6,8
31 Tillverkning av möbler 1,0 1,6 -2,1 -3,2
32 Annan tillverkning 0,7 12,3 2,8 -2,1
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 2,7 2,7 -0,3
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 -0,0 -2,5 -3,6
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 -0,6 -0,6 -1,3
Investeringvaror 28,8 10,0 10,0 -0,4
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 3,3 -1,2 -3,0
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 0,9 -0,3 -1,1
Andra konsumptionsvaror 14,6 -2,0 -4,8 -4,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. oktober 2018, Industriproduktionen ökade i oktober med 0,8 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.2.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/10/ttvi_2018_10_2018-12-10_kat_001_sv.html