Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i september med 2,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 2,5 procent i september 2018 jämfört med september 2017. Den säsongrensade produktionen ökade med 0,5 procent från augusti.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen för tillverkningen (C) ökade med 6,6 procent i september jämfört med september 2017. Den säsongrensade produktionen ökade med 3,0 procent från augusti.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Sept. / 2017 Sept. Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Sept. / 2017 Sept. Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Sept. / 2018 Aug.
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 3,9 3,9 -15,6
BCD Hela industrin 100,0 0,5 2,5 0,5
C Tillverkning 86,9 4,1 6,6 3,0
10 Livsmedelsframställning 6,9 -5,7 -2,2 0,6
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 -4,6 -1,2 -0,1
11 Framställning av drycker 1,2 2,7 6,0 -4,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 0,5 4,2 10,8
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -28,7 -28,7 -4,8
14 Tillverkning av kläder 0,5 -26,2 -26,2 -4,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -15,8 -15,8 -11,6
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 -0,2 2,4 1,7
16-17 Skogsindustri 12,9 2,7 2,7 -0,6
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 3,8 3,8 -0,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -6,8 -5,1 -1,0
19-22 Kemisk industri 15,8 9,1 9,1 -0,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 -7,1 -3,6 -2,7
24 Stål- och metallframställning 4,3 -7,4 -5,2 2,3
24-30_33 Metallidustri 42,5 0,9 3,9 2,9
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 -1,4 0,9 2,6
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 16,5 16,5 3,5
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 15,0 19,5 37,5
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -11,9 -11,9 1,3
31 Tillverkning av möbler 1,0 -1,6 2,1 1,9
32 Annan tillverkning 0,7 -1,0 5,5 5,4
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 2,5 2,5 -4,2
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 2,1 4,2 2,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 0,4 0,4 -0,4
Investeringvaror 28,8 11,8 11,8 4,1
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -1,4 2,6 1,8
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 -0,3 0,9 -1,7
Andra konsumptionsvaror 14,6 1,7 4,6 0,8

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. september 2018, Industriproduktionen ökade i september med 2,5 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/09/ttvi_2018_09_2018-11-09_kat_001_sv.html