Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Revideringar i denna statistik

Uppgifterna i den ursprungliga serien för industriproduktionen har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska).

Revidering av årsförändringar inom huvudnäringsgrenarna

Näringsgren och statistikmånad Årsförendring (%) Revidering (%-enhet)
1:a offentliggörandet Senaste offentliggörandet 10.8.2018
B Utvinning av mineral 01/2018 0,2 0,6 0,4
02/2018 -11,6 -11,6 0,0
03/2018 -7,5 -5,7 1,8
04/2018 8,0 7,9 -0,1
05/2018 79,2 79,2 0,0
BCD Hela industrin 01/2018 7,2 8,2 1,0
02/2018 3,4 2,3 -1,1
03/2018 2,0 2,1 0,1
04/2018 8,3 8,2 -0,1
05/2018 3,6 2,4 -1,2
C Tillverkning 01/2018 7,5 8,7 1,2
02/2018 2,1 0,7 -1,4
03/2018 0,4 0,5 0,1
04/2018 8,1 8,8 0,7
05/2018 2,6 1,3 -1,3
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 01/2018 4,5 4,3 -0,2
02/2018 12,5 12,4 -0,1
03/2018 13,6 13,5 -0,1
04/2018 4,4 4,2 -0,2
05/2018 -0,4 -0,4 0,0

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2018, Revideringar i denna statistik . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/06/ttvi_2018_06_2018-08-10_rev_001_sv.html