Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i juni med 5,4 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 5,4 procent i juni 2018 jämfört med juni 2017. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,6 procent från maj.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i juni med 4,1 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i juni med 1,4 procent från maj.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Juni / 2017 Juni Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Juni / 2017 Juni Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Juni / 2018 Maj
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 76,6 76,6 -2,0
BCD Hela industrin 100,0 3,1 5,4 1,6
C Tillverkning 86,9 1,8 4,1 1,4
10 Livsmedelsframställning 6,9 -4,6 -1,3 -0,5
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 -3,4 -0,1 -0,2
11 Framställning av drycker 1,2 1,8 5,0 0,1
13 Textilvarutillverkning 0,6 2,8 6,7 -3,6
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -9,9 -9,9 -2,6
14 Tillverkning av kläder 0,5 -6,8 -6,8 -1,4
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -24,7 -24,7 -10,1
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 -0,0 3,2 0,1
16-17 Skogsindustri 12,9 3,2 3,2 -0,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 4,6 4,6 -0,3
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -0,8 1,4 1,6
19-22 Kemisk industri 15,8 -8,1 -8,1 -1,1
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 0,5 4,8 -1,2
24 Stål- och metallframställning 4,3 2,2 3,1 -0,6
24-30_33 Metallidustri 42,5 6,3 8,7 3,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 2,2 5,8 1,1
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 -7,9 -7,9 -3,2
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 30,4 32,5 16,6
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -8,6 -8,6 -1,5
31 Tillverkning av möbler 1,0 -1,5 2,5 -0,5
32 Annan tillverkning 0,7 6,8 9,1 -1,6
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 10,2 10,2 -2,2
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 3,6 5,7 2,1
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 -0,9 -0,9 -3,0
Investeringvaror 28,8 10,3 10,3 0,6
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -0,2 3,4 1,0
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 4,1 6,5 1,3
Andra konsumptionsvaror 14,6 -7,9 -5,2 -0,5

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.8.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. juni 2018, Industriproduktionen ökade i juni med 5,4 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/06/ttvi_2018_06_2018-08-10_kat_001_sv.html