Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i maj med 3,5 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,5 procent i maj 2018 jämfört med maj 2017. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 0,9 procent från april.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i maj med 2,9 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen ökade i maj med 0,5 procent från april.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 Maj / 2017 Maj Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 Maj / 2017 Maj Säsongrensad procentuell förändring, 2018 Maj / 2018 April
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 79,2 79,2 57,1
BCD Hela industrin 100,0 3,6 3,5 0,9
C Tillverkning 86,9 2,6 2,9 0,5
10 Livsmedelsframställning 6,9 -0,1 0,0 0,6
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 0,4 0,6 0,1
11 Framställning av drycker 1,2 2,1 3,8 -4,0
13 Textilvarutillverkning 0,6 12,7 12,9 -0,4
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 -3,8 -3,8 -0,7
14 Tillverkning av kläder 0,5 -9,5 -9,5 5,6
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 -16,4 -16,4 -10,2
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 1,8 2,0 -1,6
16-17 Skogsindustri 12,9 5,4 5,4 -0,1
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 6,9 6,9 -0,2
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 -7,5 -6,4 -0,7
19-22 Kemisk industri 15,8 -5,3 -5,3 1,4
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 2,5 2,7 -0,4
24 Stål- och metallframställning 4,3 1,6 3,2 1,0
24-30_33 Metallidustri 42,5 5,5 6,0 0,5
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 3,6 2,2 -3,9
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 0,1 0,1 0,9
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 22,6 23,9 5,8
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 -15,8 -15,8 5,2
31 Tillverkning av möbler 1,0 -0,4 0,2 1,7
32 Annan tillverkning 0,7 14,8 12,4 0,7
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 4,0 4,0 2,4
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 3,0 3,1 0,8
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 -0,4 -0,4 -0,6
Investeringvaror 28,8 7,1 7,1 0,6
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -2,4 -1,6 1,4
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 5,4 4,8 2,1
Andra konsumptionsvaror 14,6 -2,8 -1,1 0,4

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 10.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. maj 2018, Industriproduktionen ökade i maj med 3,5 procent från året innan . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/05/ttvi_2018_05_2018-07-10_kat_001_sv.html