Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Industriproduktionen ökade i april med 3,9 procent från året innan

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för hela industrin (BCD) med 3,9 procent i april 2018 jämfört med april 2017. Den säsongrensade produktionen minskade i april med 1,7 procent från mars.

Den arbetsdagskorrigerade produktionen inom tillverkning (C) ökade i april med 3,3 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen sjönk i april med 1,4 procent från mars.

Tabell 1. Volymindex för industriproduktionen, förädlingsvärdeandel, icke-korrigerad, arbetsdagskorrigerad, säsongrensad procentuell förändring

  Förädlingsvärdeandel Icke-korrigerad procentuell förändring, 2018 April / 2017 April Arbetsdag korrigerad procentuell förändring, 2018 April / 2017 April Säsongrensad procentuell förändring, 2018 April / 2018 Mars
Näringsgren (Tol 2008)        
B Utvinning av mineral 1,7 8,0 8,6 2,3
BCD Hela industrin 100,0 8,3 3,9 -1,7
C Tillverkning 86,9 8,1 3,3 -1,4
10 Livsmedelsframställning 6,9 5,4 0,8 -0,1
10-11 Livsmedelsindustri 8,1 7,1 2,5 0,3
11 Framställning av drycker 1,2 16,7 12,9 4,2
13 Textilvarutillverkning 0,6 27,0 17,2 -0,7
13-15 Textil-, beklädnads- och läderindustri 1,3 5,8 -1,6 -0,1
14 Tillverkning av kläder 0,5 -32,3 -37,4 -8,0
15 Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 0,2 25,0 12,0 4,7
16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 3,6 9,0 1,1 -2,9
16-17 Skogsindustri 12,9 6,2 3,4 -1,2
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 9,2 5,2 4,5 -0,5
18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1,3 3,6 -3,1 0,5
19-22 Kemisk industri 15,8 0,4 -2,5 -1,2
23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 3,3 10,3 0,4 -3,4
24 Stål- och metallframställning 4,3 5,5 2,9 0,3
24-30_33 Metallidustri 42,5 12,4 7,1 -1,7
25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 7,7 11,7 5,0 -0,5
26-27 El- och elektronikindustri 12,5 7,8 4,0 -5,6
28 Tillverkning av övriga maskiner 10,9 22,1 13,6 3,3
29-30 Tillverkning av transportmedel 3,1 21,6 12,7 -21,4
31 Tillverkning av möbler 1,0 -0,5 -5,9 -6,6
32 Annan tillverkning 0,7 4,2 -0,5 -5,1
33 Reparation och installation av maskiner och apparater 4,0 3,1 -1,9 -1,5
C Tillverkning exkl. El- och elektronikindustri (26-27) 74,4 8,2 2,7 -1,4
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 11,4 4,4 3,6 -10,9
Investeringvaror 28,8 14,3 9,3 0,5
Varaktiga konsumptionsvaror 1,3 -2,6 -8,5 -5,6
Råmaterial och kapitalvaror 40,8 5,6 1,7 -2,0
Andra konsumptionsvaror 14,6 4,3 -1,8 -0,7

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 8.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. april 2018, Industriproduktionen ökade i april med 3,9 procent från året innan . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.1.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/04/ttvi_2018_04_2018-06-08_kat_001_sv.html