Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 10.4.2018

Industriproduktionen ökade i februari från året innan men minskade från föregående månad

Den säsongrensade industriproduktionen (TOL BCD) minskade i februari med 1,2 procent från föregående månad. Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för industrin med 3,4 procent i februari 2018 jämfört med februari 2017.

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCD) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den arbetsdagskorrigerade förändringen av hela industriproduktionen (BCD) från motsvarande månad året innan, %, TOL 2008

Den säsongrensade produktionen minskade i februari med 1,2 procent från föregående månad. I januari minskade den säsongrensade produktionen med 0,2 procent från december.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen (BCD) från föregående månad, %, TOL 2008

Granskat efter huvudnäringsgren minskade den säsongrensade produktionen i februari mest inom utvinning av mineral, med 12,6 procent. Inom el- och elektronikindustrin den säsongrensade produktionen var 4,3 procent mindre i februari från januari. Den säsongrensade produktionen inom metallindustrin var 2,2 procent mindre i februari från januari. Mest ökade produktionen inom försörjning av el, gas, värme och kyla, med 5,3 procent.

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2018–02/2018, %, TOL 2008

Den säsongrensade förändringen av industriproduktionen efter näringsgren, 01/2018–02/2018, %, TOL 2008
De reviderade uppgifterna för februari 2018 publiceras 9.5.2018 kl. 9.00 tillsammans med uppgifterna om industriproduktionen för mars 2017. Revideringen påverkas av den estimering som används i det senaste offentliggörandet och som gäller det periodskattematerial som används vid statistikföringen av företag med färre än 50 anställda. På grund av statistikmetoden kan de säsongrensade uppgifterna för de föregående månaderna förändras, även om de ursprungliga uppgifterna inte revideras. De säsongrensade uppgifterna har också arbetsdagskorrigerats.

Källa: Volymindex för industriproduktionen 2018, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kari Rautio 029 551 2479, Maarit Mäkelä 029 551 3324, volyymi.indeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi

Publikationen i pdf-format (337,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Uppdaterad 10.4.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Volymindex för industriproduktionen [e-publikation].
ISSN=1798-9264. februari 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ttvi/2018/02/ttvi_2018_02_2018-04-10_tie_001_sv.html